PSYCH-K

Psych-K is ontwikkeld door psycho-therapeut Rob Williams. Het is een simpele en directe manier om belemmerende overtuigingen in het onderbewustzijn te veranderen.

Het uitgangspunt is dat je overtuigen hebben invloed op je gezondheid. De celbioloog professor Dr. Bruce Lipton schrijft dit proces in zijn boek 'De Biologie van de Overtuiging' (2005). Onze overtuigingen (positief en negatief) beïnvloeden de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kan veranderen.

Vaak weten we heel goed wat we niet willen. Het is beter stil te staan bij wat we wèl willen. Daarmee wordt in PSYCH-K gewerkt. De belemmerende overtuigingen (zoals 'ik kan niet, ik durf niet, alles is moeilijk, ik ben moe) worden omgezet in positieve ondersteunende overtuigingen (Ik kan, ik durf, alles gaat gemakkelijk, ik voel me fit).

PSYCH-K gaat dus over het omzetten van negatieve overtuigingen waarvan je je meestal niet bewust bent. Het onderbewustzijn bepaalt voor 95% de invloed op je gedrag en emoties. Dus wil je echt iets blijvends en effectief veranderen dan is het van belang om daar je overtuigingen te veranderen.

In de hele brein-staat kun je dat voor elkaar krijgen. Met de hele brein-staat zorg je ervoor dat je linker- en rechter hersenhelft volledig met elkaar samenwerken. Bij hersenonderzoek zie je dat bij zeer geoefende yogi en monniken die al vele jaren meditatie beoefenen, de twee hersenhelften in evenwicht zijn. Kort gezegd zorgt de linker hersenhelft zorgt ervoor dat we logisch kunnen nadenken. De rechter hersenhelft zorgt ervoor dat we emoties voelen, creatief zijn en in beelden kunnen denken.

Met een PSYCH-K balans werken we aan het omzetten van negatieve naar positieve overtuigingen, die je stemming, je gezondheid en je doelen positief ondersteunen. De positieve overtuigingen krijgen grond door de beide hersenhelften met elkaar in balans te brengen. In de natuur-en wandelcoaching kunnen we, als je wilt, ook een PSYCH-K balans doen om je doelen kracht bij te zetten.

Psych-K is een krachtige mehode waarmee je overtuigingen, gewoonten, beperkingen en blokkades, die je als belemmerend of ongewenst ervaart, om kunt zetten in datgene wat je optimaal ondersteunt in je persoonlijke ontwikkeling en functioneren.

Rob Williams, PSYCH-K grondlegger