Privacy

Verwerking persoonsgegevens

GreenWise coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de coaching of/en omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

GreenWise coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: gegevens over je welzijn en (fysieke en mentale) gezondheid. Deze informatie verstrek je tijdens de coaching om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van GreenWise coaching.

Doel verwerking persoonsgegevens

GreenWise coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om de coaching uit te kunnen voeren.
 • Het afhandelen van jouw betaling.

Bewaren van je persoonsgegevens

GreenWise coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen gelden voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens : fiscale bewaartermijn van 7 jaar.
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden informatie: zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven. Bij nieuwsbrieven zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd of dit mailadres ook een nieuwsbrief wenst te ontvangen.
 • Alle bestanden met bijzondere persoonsgegevens worden na 1 jaar na afronding van het coachingstraject weggegooid of geanonimiseerd bewaard.

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld

GreenWise coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geen gebruik van cookies, of vergelijkbare technieken

GreenWise coaching alleen cookies die het navigeren op de site mogelijk maken. Er worden dus geen tracking-cookies gebruikt (die je surf-gedrag bij houden).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GreenWise coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het emailadres van GreenWise coaching. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . GreenWise coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

 • Het contract met werkafspraken wordt na ondertekening gescand en gemaild en opgeslagen in een daarvoor beveiligd bestand.
 • Evaluatie vragenlijsten worden gescand en gemaild en worden geanonimiseerd opgeslagen.
 • De telefoon is beveiligd met een wachtwoord en daarmee ook de whatsapp contacten. Via whatsapp is het van belang dat alleen praktische afspraken worden gemaakt en geen inhoudelijke zaken worden besproken.
 • De aantekeningen die de coach maakt tijdens het traject zijn minimaal en geanonimiseerd.
 • GreenWise coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

De privacyregeling is opgesteld conform de wetgeving 'De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)'.