e-boek van wens naar werkelijkheid

e-book van wens naar werkelijkheid


Hoi,

Mijn naam is Ireen de Graaf en ik wil je graag ondersteunen bij je zoektocht naar je wensen en om dit ook te realiseren.  

Dit e-book gaat over het proces van het hebben van een wens of verlangen tot het realiseren daarvan. Dat verloopt in fases volgens de principes van de seizoenen. Het is een natuurlijk proces zodat het planten van een zaadje als vanzelfsprekend uitkomt op een mooie oogst, waar je van kan genieten.
Veel plezier met lezen en wandelen!

Hartelijke groet,
Ireen

Leer van de natuur: van bloesem naar vrucht


Ik heb me laten inspireren door de creatiespiraal van Marinus Knoope. Dit is al in 1999 geschreven en nog steeds heel actueel. Ik heb het boek van hem hierover dan ook al meerdere keren gelezen. Omdat het gebaseerd is op de processen in de natuur, vond ik het heel passend om het ook in de natuur toe te passen en heb ik er natuuroefeningen bij gemaakt. 

De creatiespiraal bestaat uit twaalf voorwaarden die allen nodig zijn om de wens tot werkelijkheid te laten komen. Het is als de fasen van een fruitboom: in de winter trekt de boom zich in stilte terug , vervolgens komt de lente met de bloesem, de zomer waarin het fruit kan groeien, en de herfst waarin je het fruit kan oogsten. Wij mensen zijn ook natuur en onze innerlijke processen zijn dezelfde als in de natuur. Als je de natuurlijke weg volgt, zal het resultaat er als vanzelf zijn. 

Ik beschrijf hoe dit creatieproces werkt met behulp van de vier jaargetijden. Het betekent overigens niet dat je dit proces in de winter ook moet beginnen. Het ontstaan van wensen kan ook bijvoorbeeld ook in de zomer plaats vinden.

Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn de wensen en verlangens van mensen ee voorbode van hetgeen ze later kunnen realiseren. 

1. In de winter.....


… trek je je terug, laat je los en maak je contact met je (nieuwe) wensen en verlangens

In de donkerte en stilte van de winter trek je je terug. Het is tijd om los te laten. Oude, niet helpende gedachten en gevoelens laat je los. Hierbij is belangrijk dat je deze eerst herkent en ze goed voelt, om ze vervolgens los te laten. Het is belangrijk om eerst los te laten wat je niet meer nodig hebt. Vervolgens maak je contact met je diepste verlangens, je ware zelf, je bestemming. Dit is de minst grijpbare fase van ieder nieuw creatieproces.  

Daarna voed je je geest met heldere beelden en positieve verwachtingen. Wil je succes, voed je geest dan met heldere beelden en positieve verwachtingen.  We zijn geneigd om gelijk te krijgen. Dus iemand die negatief denkt krijgt gelijk en iemand die positief denkt krijgt gelijk.  Geloven is geen garantie voor succes, maar wel bevorderlijk voor je kansen op succes. Als je er niet in gelooft, bevordert dat de kans op mislukken aanzienlijk.  ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg’. Dus dit is ook tijd om positief te denken!

De creatiespiraal vervangt het gezag van je gelijk door het gezag van je verlangen, het gezag van je bestemming. ‘Gebruik je verstand om te krijgen wat je wenst in plaats van te krijgen wat je verwacht.’

Hoe kun je dit doen?
Er zijn verschillende manieren om dit proces te ondersteunen, zoals: mediteren, je belemmerende gedachten opschrijven en voelen, visualiseren van je wensen.

In de lente ...

… ga je je verbinden met de wereld om je wens te realiseren

Het gaat in deze fase om het zoeken en leggen van de juiste verbindingen. Je zoekt in de juiste combinatie de beste plek, de juiste materialen, het passende inzicht en de meest geschikte personen om jouw ideaal te kunnen realiseren. Je gebruikt hiervoor je eigen ervaringen. Je brein gaat op zoek naar herinneringen, inzichten, legt nieuwe verbindingen, vergelijkt, combineert en ontdekt. Je denkt dus na en komt op nieuwe ideeën  die bijdragen aan de realisatie van wat jij wenst. Daarbij zoek je ook mensen die je hierbij kunnen helpen. Je treedt met je wensen naar buiten en maakt verbinding met anderen, waardoor het een collectief creatieproces wordt. 
Je beleeft synchroniciteit, iedere gebeurtenis en ontmoeting blijkt van betekenis. Je bevindt je in een stroom. In deze onderzoeksfase ben je bezig geweest met het zoeken naar de weg waarnaar je de wensen kunt realiseren.

Hoe kun je dit doen?
Ga op onderzoek uit, praat met mensen. Deel je wensbeelden, er is geen beperking hierin. Een boom zal slechts vrucht dragen als kruisbestuiving heeft plaats gevonden

 In de zomer...

… ga je je wensen daadwerkelijk realiseren

In deze fase maak je de overgang van vrijblijvend fantaseren naar doelgericht realiseren. 
Je maakt een plan om je wensen ter realiseren. Plannen is eigenlijk beloven. De wensbeelden worden vertaald in concrete haalbare en meetbare subdoelstellingen. Hierbij bepaal je een strategie voor je plan. Dit is een dynamisch proces. Het vraagt om permanente bewuste aandacht. De omstandigheden zullen voortdurend veranderen en er kunnen steeds nieuwe problemen en nieuwe kansen ontstaan, die je dwingen tot het aanpassen van je het plan.  Beslissingen maken gebeurt vaak impulsief, op intuïtie.

Hierbij hoort ook het doen, het aanpakken: ‘Niet praten maar poetsen’. Dit herkent iedereen wel, je moet ook echt wat gaan doen nu. Het is een belangrijk en wezenlijk onderdeel, maar de overige werkgebieden zijn dat evenzeer. Want je kunt ook teveel in beslag worden genomen met je doen, dat je niet meer weet waarom je het aan het doen bent. Dus let daarop. Het echte werk vindt altijd zijn expressie in de wereld buiten jezelf. En al doende leer je de vaardigheden, want echt werk is een kwestie van vallen en opstaan en hoe dan ook blijven geloven. Je geloof wordt keer op keer op de proef gesteld.

Hoe kun je dit doen?
Maak een plan, schrijf het op en voer het uit. Je kunt allerlei activiteiten bedenken om je plan tot uitvoer te brengen. Er zijn modellen op internet te vinden: businessmodellen, strategieplannen, etc.

In de herfst...

… geniet je van je succes en neem je weer afscheid om weer verder te groeien

In deze fase geniet je van wat je hebt volbracht. Als je zichtbaar geniet van wat je krijgt, krijg je nog meer. Al het positieve dat je openlijk ontvangt, begint te groeien. Bewust ontvangen, fysiek ervaren, voelen hoe het is als een wens vervuld wordt en daar openlijk expressie aan geven, is genieten van succes. Besteed hier ook aandacht aan. Vroeger hadden ze oogstfeesten. Maak je eigen oogstfeestje, dat kan klein en groot. Vaak wordt deze stap over geslagen. Zorg dat jet het viert en geniet ervan.
Ontvangen betekent ook afscheid nemen, afscheid van een creatieproces. Je bent aan het einde van de zomer. Het fruit is rijp en de bladeren gaan vallen. 

Als de wens is gerealiseerd, is ook het moment aangebroken om de vruchten van je arbeid te delen. 
De realisatie van de wens komt pas werkelijk tot vervulling als je de betekenis ervan kunt delen. Daarin vloeien jou zin om iets te realiseren en het feit dat het zin heeft gehad in elkaar. 
Hier begint het proces ook weer opnieuw. Nieuwe wensen dienen zich opnieuw aan.

Hoe kun je dit doen?
Ben bewust van wat je hebt bereikt en vier dit. Hoe je dat kunt doen, weet je zelf het beste: het kan door te genieten van een cappuccino in een café, een mooi boek te kopen of naar de film te gaan. 

Dit proces kun je meerdere malen doorlopen.
Je kunt je wens ook opdelen in kleinere wensen en dit proces voor eenzelfde wens meerdere malen doorlopen.

Ik heb ook 4 wandelingen gemaakt die gebaseerd zijn op de 4 fases. Deze vind je hieronder.

Wil je er meer mee doen? Dan is onderstaande misschien ook interessant. 

  • 4 (gratis) wandelingen met opdrachten en vragen die je zelf kunt doen. Deze zijn gebaseerd op dit e-book
  • 4 wandelingen met e-coaching: dezelfde wandelingen met opdrachten en vragen die je zelf kunt doen, plus twee ondersteunende gesprekken met de coach van 30 minuten (voor de 1e wandeling en na de 3e wandeling), voor slechts 30 euro. 
  • een (gratis) workshop van 3 uur: 'Wat zijn jouw wensen?' 


k hoor graag wat je eraan hebt gehad. Of als je nog vragen hebt.
Dan kun je mailen: ireen@greenwisecoaching.nl
Omdat de teksten en oefeningen gebaseerd zijn op het gedachtengoed van Marinus Knoope, heb ik toestemming gevraagd  èn gekregen van de familie. 

Marinus Knoope (1947), fysicus. hield zich jarenlang bezig met de vraag in hoeverre en op welke wijze de mens invloed heeft op zijn eigen levensomstandigheden. Hij werd gefascineerd door het natuurkundige verschijnsel dat werkelijkheid pas lijkt te ontstaan zodra ze wordt waargenomen. In 1989 ontdekte hij de creatiespiraal, een verrassend eenvoudige, 
heldere en praktisch bruikbare beschrijving van de natuurlijke weg 
waarlangs de mens zijn eigen wensen realiseert.