In company wandelcoaching

Wandelen is goed voor je gezondheid en ook voor je brein.  Wie blijft lopen, werkt aan haar/zijn geheugen. Verder maakt het brein door te lopen nieuwe hersencellen aan, waardoor het fitter blijft en we beter kunnen leren. Een ander voordeel aan lopen, is dat het ons creatiever kan maken. Bovendien vergroot het ons probleemoplossend vermogen. 
Wandelcoaching heeft ook positieve effecten op het welzijn en de psychische gezondheid. Uit een onderzoek bleek dat de deelnemers na afloop  meer werkplezier, bevlogenheid op het werk, hoop, zelfwaardering, hadden en ook waren ze tevredener met hun leven dan de deelnemers aan de controlegroep (Van den Berg, 2016).

Programma

  1. Toelichting op de gezonde effecten van wandelen en wandelcoaching
  2. Naar buiten: wandelcoaching met opdrachten
  3. Hoe ga je verder om gezond te werken 

Kosten

€ 250,-